• Witaj na stronie naszej szkoły - Szkoły Podstawowej nr 36 w Bydgoszczy im. Wincentego Wiernikowskiego.

  Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości


Nabór 2019 – przewodnik dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Nabór 2019 – Przewodnik dla kandydatów
Czytaj je uważnie!
Informacje te pomogą Ci prawidłowo załatwić formalności związane
z przyjęciem do szkoły ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej.
Zanim zdecydujesz, do których szkół, a w ramach nich, do których oddziałów będziesz kandydował, zapoznaj się z tymi szkołami:

 • Przeanalizuj ich ofertę ( oferty dostępne od 13.05.2019),
 • Odwiedź je, przeczytaj informacje o szkole w przewodnikach lub na stronie internetowej szkoły,
 • Przeczytaj obowiązujące w tych szkołach regulaminy rekrutacji, ·(czy są wymagane dodatkowe dokumenty? I czy obowiązują sprawdziany uzdolnień kierunkowych, przeanalizuj swoje szanse dostania się,
 • Zapoznaj się z perspektywami dalszej kariery ( pracy lub nauki).

W Bydgoszczy masz duży wybór oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych.

Dokonując wyboru pamiętaj, że masz prawo kandydować najwyżej do trzech szkół, ale możesz w nich wybrać dowolną liczbę oddziałów. Ustalając kolejność wybranych przez siebie oddziałów, określasz swoją hierarchię – oddział wybrany, jako pierwszy to oddział, do którego najbardziej chcesz się dostać. Oddział ostatni to ten, na którym najmniej Ci zależy.
Jeżeli wybrałeś szkołę sportową, dwujęzyczną czy międzynarodową masz mniej czasu, wniosek papierowy składasz tylko do 24.05.2019r., do pozostałych szkół do 17.06.2019r. Do szkół sportowych i dwujęzycznych obowiązują sprawdziany uzdolnień kierunkowych, po złożeniu wniosku musisz dopytać o termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

Etapy działania
Gdy dokonałeś wyboru, możesz przystąpić do rejestracji w Systemie Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji.

Dla kandydatów do komunikacji z systemem udostępniony zostanie od (13.05.2019) Kanał dostępu pod adresem:

www.bydgoszcz.edu.com.pl

Teraz możesz przystąpić do rejestracji w Systemie Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji.
Rekrutacja w roku 2019 prowadzona jest jednocześnie dla dwóch roczników i do różnych klas, dlatego przygotowano dwa osobne systemy:
·Pierwszy system dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą 8 – letnią szkołę podstawową – Ścieżka niebieska.

· Drugi system dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą 3 klasę gimnazjum – Ścieżka zielona  Ważne! Pamiętaj, że możesz zarejestrować się tylko jeden raz!.
Rejestracja w niewłaściwym systemie znacząco utrudni Ci prawidłową rejestrację.
W tym roku szkolnym to Ty jesteś administratorem swoich danych i sam dokonujesz pierwszej rejestracji w systemie naborowym, wypełniasz wniosek i dostarczasz do szkoły pierwszego wyboru, a później wypełniasz osiągnięcia.

1. Rejestracja kandydata, wypełnianie wniosku i dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru:

Abyś mógł wziąć udział w elektronicznej rekrutacji, musisz po wejściu na wyżej podaną stronę, wybrać właściwą dla Ciebie ścieżkę w systemie (niebieską lub zieloną) i wprowadzić wszystkie dane, o które poprosi Ciebie program.

Rejestracja kandydatów i składanie wniosków od 13 Maja 2019 roku do 17 czerwca 2019 r.
Do szkół sportowych i dwujęzycznych od 13 Maja 2019 roku tylko do 24 maja 2019 r.

Po wyborze szkół i oddziałów wydrukuj z systemu wniosek aplikacyjny. Oprócz Ciebie podanie muszą podpisać Twoi rodzice lub opiekunowie prawni, a następnie zanieś je do szkoły pierwszego wyboru. Szkoła prowadząca oddział, który wybrałeś jako pierwszy, to tzw. szkoła pierwszego wyboru.  Jej nazwa oraz adres będą wyeksponowane na stronie głównej Twojego konta. Wraz z podaniem powinieneś złożyć kopie dodatkowych zaświadczeń poświadczonych przez szkołę, w której są one wymagane, a także zaświadczenia
o dodatkowych uprawnieniach do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów.

Ostateczny termin przyjmowania podań w szkole pierwszego wyboru mija 17.06.2019
O godzinie 15:00.
Wnioski będą miały różne kody, ze względu na wybraną Ścieżkę: ·- POGIM, ·- POSP.

Na końcu wypełnianego wniosku generuje się identyfikator i hasło. Zapamiętaj te dane, będą Ci one potrzebne do dalszej pracy z programem.

Nie czekaj z wnioskiem do ostatniej chwili!

Po zweryfikowaniupodania w szkole pierwszego wyboru możliwość zmiany kolejności wyboru oddziałów zostanie zablokowana przez System. Jeżeli będziesz chciał zmienić swoją listę preferencji, musisz najpierw pójść do szkoły pierwszego wyboru i anulować złożone tam wcześniej podanie.  Następnie na swoim koncie wprowadź zmiany, wydrukuj nowe podanie i zanieś je do szkoły pierwszego wyboru.
                                               Możesz to zrobić do 16.06.2019.

2. Wprowadzanie osiągnięć i dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru:

· Po zakończeniu roku szkolnego otrzymasz oryginał i 1 kopię świadectwa ukończenia szkoły
  oraz oryginał i 1kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty. Dane zawarte w tych dokumentach musisz wprowadzić do systemu. Następnie zanieś kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu do szkoły pierwszego wyboru.
Dokumenty potwierdzające osiągnięcia dostarczasz do szkoły pierwszego wyboru
od 21.06.2019 Do 25.06. 2019  Do godz. 15: 00. ( kopie).

Nie czekaj do ostatniej chwili!

 Po uzyskaniu informacji o przydziale miejsca, oryginały dokumentów trzeba dostarczyć
 niezwłocznie do szkoły, do której się dostałeś. Składając dokumenty potwierdzasz wolę
 podjęcia nauki w tej szkole, musisz to zrobić po publikacji list zakwalifikowanych do
 przyjęcia od 11. 07.2019r. do 15. 07.2019r. do godz.15:00.

 3. Publikacja list przyjętych na nowy rok szkolny 2019/2020  – 16. 07.2019r. godz.12:00.

Dodatkowych informacji udzielają: wychowawcy klas III i VIII, nauczyciel informatyki, pedagog i sekretarz szkoły.

Powodzenia w rekrutacji.

Ważne terminy: 

 1. 13.05.2019 – 17.06.2019  Rejestracja kandydatów/ wybór preferencji, dostarczanie podań do szkoły pierwszego wyboru.
 2. 13.05.2019 – 24.05.2019  Składanie wniosków papierowych do szkół sportowych
  dwujęzycznych i międzynarodowych.
 3. 27.05.2019 – 04.06.2019  Przeprowadzanie sprawdzianów kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej.
 4. 21.06.2019 – 25.06.2019  Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
  ( kopie dokumentów).
 5. 11.07.2019 – 15.07.2019 Potwierdzenie woli podjęcia nauki (oryginały dokumentów), odbiór skierowań na badania lekarskie, wykonanie tych badań i dostarczenie do szkół do 15.07. 2019 Do godz. 15: 00 ( masz tylko kilka dni).

Komentarze są wyłączone.