• Witaj na stronie naszej szkoły - Szkoły Podstawowej nr 36 w Bydgoszczy im. Wincentego Wiernikowskiego.

    Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości


List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy
Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice
w ostatnim czasie za pośrednictwem portali internetowych rozpowszechniana jest interaktywna gra o nazwie „Błękitny/niebieski wieloryb” (Blue Whale Challenge).
Gra ta powstała w Rosji i jest aktualnie coraz bardziej popularna wśród dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Uczestnicy gry rejestrują się na stronie internetowej, podając pełne dane osobowe, w tym swój numer telefonu, na który następnie otrzymują zadania do wykonania, codziennie jedno. Zadania polegają mi. in. na samookaleczeniu, oglądaniu w Internecie filmów z treściami sadystycznymi, siedzeniu nocą na krawędzi dachu, czy też wykonywaniu innych podobnych zadań, zlecanych przez tzw. opiekunów. W ostatni, pięćdziesiąty dzień, uczestnik otrzymuje polecenie skoku z wysokiego budynku. W Rosji i na Ukrainie samobójstwo w tych okolicznościach popełniło blisko 200 dzieci. Niestety, można spodziewać się, iż gra będzie docierać do coraz większej liczby dzieci, które są podatne na tego rodzaju manipulacje. Wśród najbardziej zagrożonych są te, które nie znajdując wsparcia i zrozumienia w rodzinie lub wśród rówieśników poszukują go w świecie wirtualnym.
Należy również wziąć pod uwagę możliwość zmiany nazwy tej gry. Ostatnio zaobserwowano, że w grze brak jest tzw. „opiekuna”, a „gracze” wzajemnie rzucają sobie wyzwania podnoszące stopień ich brutalności. Istotne jest zwrócenie szczególnej uwagi na zachowania dzieci, które nagle zaczną przejawiać zachowania autodestrukcyjne.
Zwracamy się do Państwa z apelem o niezwłoczne zapoznanie uczniów i swoich dzieci z zagrożeniem, jakie wiąże się z niewłaściwym korzystaniem z zasobów Internetu.

Marek Gralik                                                              insp. Paweł Spychała
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty                 Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy

Dodaj do zakładek Link.