• Witaj na stronie naszej szkoły - Szkoły Podstawowej nr 36 w Bydgoszczy im. Wincentego Wiernikowskiego.

    Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości


Informacja od pedagogów szkolnych

Rodzice i Uczniowie! 

Wszyscy przeżywamy trudny czas. Zarówno u rodziców, jak i u dzieci, mogą pojawiać się trudne uczucia strachu, smutku, a nawet złości na zaistniałą sytuację epidemiologiczną. Nie zostawiajmy dzieci samych w tej trudnej sytuacji. Rozmawiajmy z nimi, spróbujmy oswoić ich lęki, okazując troskę i wsparcie, aby czuły się w domu bezpiecznie. 

Wyrażamy gotowość do kontaktu z Państwem telefonicznie w godzinach podanych w poniższej tabeli lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

Dominika Klapka tel. 795 161 799 

Joanna Gulczyńska – Kinstler tel. 795 161 798 

Dzień 

tygodnia 

Dominika Klapka 

 

klasy 1 – 6 

Joanna Gulczyńska  – Kinstler 

klasy 7 – 8 

pon 

12.00 – 15.00 

 

9.00 – 12.00 

wt 

9.00 – 12.00 

 

12.00 – 15.00 

śr 

12.00 – 15.00 

 

9.00 – 12.00 

czw 

9.00 – 12.00 

 

12.00 – 15.00 

pt 

12.00 – 15.00 

 

9.00 – 12.00 

 

  Przypominamy, że Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę działa od 1 marca całą dobę.  

Życzymy wiele zdrowia! 

Dominika Klapka i Joanna Gulczyńska – Kinstler 

KOMUNIKAT

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 okres nieuczęszczania na zajęcia szkolne nie jest wolnym od zajęć edukacyjnych.

Prosimy rodziców i dzieci o śledzenie informacji w e-dzienniku. Informujemy, że w naszej szkole od 25 marca 2020 zdalne nauczanie prowadzone będzie głównie przez platformę edupolis.pl

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą realizować podstawę programową obowiązującą w roku szkolnym 2019/2020 w ramach ustalonego planu.

Zarządzenie nauka zdalna do pobrania:

ZARZĄDZENIE NR 12 

Dyrektor Jacek Wojciechowski

Informacja dla uczniów klas VIII

Od dzisiaj czyli 16.03.20 zawsze o godzinie 900 na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku będą publikowane zadania dla klas VIII przygotowujące do egzaminu. Będą to zadania z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego. Ponadto o godzinie 1500 każdego dnia podawane będą rozwiązania tych zadań.
Zadania można pobierać wchodząc na adres www.oke.gda.pl i następnie klikając na zakładkę Zadania powtórkowe VIII klasa.

Powodzenia

Zawieszenie zajęć szkolnych

Na podstawie decyzji Premiera RP,
od poniedziałku 16 marca br. zajęcia w szkołach i przedszkolach są zawieszone do 25 marca.
W czwartek i piątek (12,13.03.20) szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze, ale tylko w uzasadnionych przypadkach, tzn. dla dzieci którym nie może być zapewniona opieka.
Rodzice są zobowiązani do przypilnowania, aby dzieci w okresie zawieszenia zajęć przebywały w domu. Za nieprzestrzeganie tego reżimu, grożą kary finansowe.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Zajęcia plastyki

Kreatywne zajęcia z plastyki z elementami integracji sensorycznej. Poprzez zabawę nasi uczniowie poznają barwy pośrednie i w sposób abstrakcyjny przedstawiają świat i emocje.