• Witaj na stronie naszej szkoły - Szkoły Podstawowej nr 36 w Bydgoszczy im. Wincentego Wiernikowskiego.

  Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości


NOC FILMOWA

Zgodnie z tradycją, pomimo trudnej sytuacji w jakiej znaleźliśmy się z powodu pandemii, udało nam się zorganizować filmową noc online „Każdy osobno a jednak razem”. Spotkanie zorganizowane było poprzez platformę Teams i utworzenie zespoły „ NOC FILMOWA”.  Zamiast typowego popcornu i coli na naszych stołach królowały zdrowe i smaczne przekąski, których zdjęcia zamieszczamy poniżej.

Dobrą zabawę połączyliśmy z edukacją, która oparta była na korelacji  międzyprzedmiotowej i objęła takie przedmioty jak język polski, geografię, język angielski, edukację dla bezpieczeństwa oraz szeroko pojętą kulturę i sztukę.

Obejrzeliśmy kilka interesujących filmów . Między projekcjami odbywały się konkursu, których najlepsze wyniki przedstawiamy poniżej:

Historia filmu

 1. Mazurek Mikołaj –                       80%                                   
 2. Ogorzałek Luiza –                        70%                                    
 3. Popiela Natalia  –                         70%                                     
 4. Nejman Maja –                            70%                                     
 5. Kozińska Alicja –                          70%   
 6. Włodarczyk Aleksandra –               70%                

Pierwsza pomoc

     
1. Piech Michał – 80%
2. Grzelak Mateusz  – 80%
3. Wiatr Marcin – 80%
4. Popiela Natalia – 70&
5. Włodarczyk Aleksandra – 70%
6. Kubińska Michalina – 70%
7. Garbarczyk Bartosz – 70%
8. Sobczyński Mikołaj – 70%
9. Jaworska Marta – 70%
10. Kozińska Alicja – 70%

                                               

Geografia

 1. Mazurek Mikołaj –                           100%
 2. Ogorzałek Luiza –                            60%
 3. Piech  Michał  –                               60%
 4. Kozińska Alicja –                              40%
 5. Jaworska Marta  –                           40%

Język angielski 

 1. Alicja Kozińska 
 2. Michał Piech

Napisali charakterystykę postaci filmowej, która zrobiła na nich największe wrażenie podczas wspólnego oglądania.

Po zakończeniu spotkania dostaliśmy zdjęcia pięknych wschodów słońca za oknami naszych domów.

Dziękujemy wszystkim za aktywny udział i przednią zabawę.

NIEZWYKŁE URODZINY

Niezwykłe urodziny – 100 lat – obchodzi Karol (Lolek) Wojtyła – urodzony 18 maja 1920r. 
 Ten dzień był wyjątkowy – bo był on pełen dobra i radości. 
  Było świętowanie, ale trochę inne, bo internetowe.
Z okazji 100 rocznicy urodzin naszego wielkiego Rodaka najpierw oglądaliśmy różne katechezy o Ojcu Świętym i poznawaliśmy najważniejsze wydarzenia z  życia Jana Pawła II, byliśmy na wirtualnej wycieczce w Wadowicach w jego domu , a potem robiliśmy dla Niego prezenty:
– „piekliśmy” torty i ciasta – te prawdziwe i te z papieru,
– pisaliśmy listy do Ojca Świętego,
– robiliśmy laurki i prezentacje,
– a młodsi kolorowali Ojca Świętego w różnych sytuacjach.
Nasi uczniowie chcą brać przykład z tego Wielkiego Polaka, który też przecież był kiedyś dzieckiem tak jak oni.

Livia Pikul K. WOJTYŁA-prezentacja

Adam Komsta list  4a

Oliwier Obrzanowski 4AList

Prace klasa II

Prace klasaIII

REAGOWANIE NA PRZEMOC WOBEC DZIECI

 

Drodzy rodzice!

Mamy obowiązek zgłaszania wszelkich sygnałów dotyczących przemocy wobec dzieci.

Bardzo proszę o tym pamiętać.

Pedagog szkolny

Dominika Klapka

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo!

W związku z możliwością wznowienia zajęć opiekuńczych od 25.05.20 na terenie naszej placówki (opublikowane zostały odpowiednie dokumenty MEN, GIS i MZ) chcielibyśmy zapytać Państwa, czy istnieje taka potrzeba w naszym środowisku lokalnym. Przypominamy, że w dalszym ciągu na terenie naszego kraju nadal pozostaje ogłoszony stan epidemii związany z zakażeniem virusem SARS-CoV-2, obowiązuje nas także Rozporządzenie MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dyrektorzy w dalszym ciągu zapewniają realizację podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość). Możliwość uruchomienia takich zajęć niesie za sobą wprowadzenie olbrzymiego reżimu sanitarnego. To nie tylko odpowiednia dezynfekcja powierzchni szkolnych, przeliczenie 4 metrów kwadratowych na dziecko, stosowanie płynów odkażających, rękawiczek, masek, ale również, a może przede wszystkim;  ograniczanie aktywności sprzyjającej kontaktowi między dziećmi, zachowanie dystansu między nimi co najmniej 1,5 m, mierzenie temperatury, systematyczna obserwacja stanu zdrowia podopiecznych…Wszystkie te działania zapewne nie wpłyną na komfort pracy zarówno dzieci, jak i pracowników placówki. Wdrożenie procedur w zakresie bezpieczeństwa nie jest łatwe, realizacja wytycznych z jednostek nadrzędnych jeszcze trudniejsze, a możliwości naszej placówki: dostosowanie świetlicy, szatni, sal, jednym słowem cała infrastruktura (znacie ją Państwo), niewielkie. Prosimy o zapoznanie się z pismem „Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna”. Jeżeli Państwo nie może dalej sprawować opieki nad dzieckiem, nie macie  możliwości realizowania pracy zawodowej zdalnie i w związku z tym wyrażacie zgodę na uczestnictwo swojego dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszej placówki , prosimy zgłosić to wychowawcy klasy lub wychowawcy świetlicy (należy wówczas wypisać odpowiednie oświadczenie oraz podać godziny, w których dziecko będzie w świetlicy).
Od 25 maja dla klas ósmych, a od 1 czerwca dla uczniów pozostałych klas,  szkoła zapewni możliwość konsultacji oraz korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej. Warunkiem korzystania z zajęć będzie spełnienie wysokiego rygoru higienicznego w szkole, określonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia. W przypadku zainteresowania konsultacjami po otrzymaniu dokumentów od rodziców ustalę termin zasady konsultacji z nauczycielami w szkole.
W przypadku wystąpienia u ucznia czy nauczyciela  niepokojących oznak sugerujących zakażenie koronawirusem, podobnie jak na innych zajęciach, konsultacje będą natychmiast przerwane, a osoba trafi do pomieszczenia izolującego od innych. Zostanie wszczęta procedura reagowania na sytuacje podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19. Rodzic dziecka będzie zobowiązany natychmiast przybyć do szkoły. Stosowne dokumenty będą dostępne u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły.
Zainteresowane osoby złożą odpowiednie dokumenty do dnia 21.05.20 w dyżurce szkoły.

Z poważaniem
Jacek Wojciechowski

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkól_-_konsultacje_z_nauczycielami_w_szkole

Wytyczne_GIS,_MZ_i_MEN_dla_szkół_podstawowych_-_edukacja_wczesnoszkolna

Rekomendacje_GIS_-_zajęcia_rewalidacyjne

DZIEŃ TELEFONÓW ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Drodzy opiekunowie!

17 maja jest Dniem Telefonów Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, pragnę przypomnieć o tej bezpłatnej i dostępnej dla wszystkich formie pomocy:

https://fdds.pl/co-robimy/pomagamytelefonicznie/

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111

działa codziennie 24 godziny na dobę

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w Sprawie Bezpieczeństwa Dzieci

 800 100 100

działa pn-pt w godz.8.00 – 15.00

Jednocześnie mam nadzieję, że ani nasze dzieci, ani my dorośli nie będziemy musieli z tej formy korzystać zbyt często.

Dominika Klapka

Webinarium dla rodziców

Drodzy rodzice!

Wielu z Was boryka się z problemem zbyt dużej ilości czasu, który Wasze dzieci spędzają używając nowych technologii cyfrowych.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia bardzo ciekawego wykładu socjologa, wykładowcy akademickiego dr Macieja Dębskiego. 

Link do webinaru dla rodziców 12.05 godz. 15.00: https://youtu.be/68cvKg7U8UM

Czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób o nią zadbać? – webinarium dla rodziców

Nowa Era

dr Maciej Dębski

Więcej informacji: WEBINARIUM