• Witaj na stronie naszej szkoły - Szkoły Podstawowej nr 36 w Bydgoszczy im. Wincentego Wiernikowskiego.

    Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości


Aktualności

             Uprzejmie informujemy, iż Centrum Integracji Społecznej na wniosek rodziców naszych uczniów oraz szkoły wyraziło zgodę na zatrudnienie na skrzyżowaniu ul. Saperów i Czołgistów tzw. „Agatki” od 5 listopada 2018r. Działanie wpisuje się w program „Bezpieczna droga” , które jest zadaniem własnym gminy.

Za współpracę inicjatorom – dziękujemy.

ROK SZKOLNY 2018/2019

ZEBRANIA Z RODZICAMI 18.IX (kl. I – VI), 19.IX (kl. VII i VIII oraz III gimnazjum)

DRZWI OTWARTE:  21.XI. (kl. VII i VIII oraz III gimnazjum), 20.XI (kl. I-VI)

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA: 23.XII – 31.XII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROPOZYCJI OCEN SEMESTRALNYCH: 20.XII.2018

WYSTAWIENIE OCEN SEMESTRALNYCH: 4.II.2019

RADA PEDAGOGICZNA KLASYFIKACYJNA SEMESTRALNA 5.II.2019

ZEBRANIA Z RODZICAMI – 13.II (kl. VII, VIII i III gimnazjum), 12.II. (kl.I – VI)

BALE KARNAWAŁOWE  KL. I – III – 20.II w godz. 16.00-18.00, KL. IV – VI – 21.II w godz. 16.00-18.30,

od godz. 15.30 będzie fotograf

FERIE ZIMOWE 14.I – 27.I

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA: 18.IV – 23.IV

EGZAMIN GIMNAZJALNY – 10-12.IV

EGZAMIN VIII KL.: 15-17.IV.

DRZWI OTWARTE: 17.IV – (KL. VII, VIII i III gimnazjum), 16. IV – (kl. I – VI)

PROPOZYCJE OCEN ROCZNYCH: 24.V.

DZIEŃ DZIECKA: 31.v

WYSTAWIENIE OCEN 10.VI.

RADA PEDAGOGICZNA KLASYFIKACYJNA I ANALITYCZNA: 12.VI.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO:   21.VI.

Na podstawie rozporządzenia MENiS z 06.X.2010r. w sprawie organizacji roku szkolnego, dyrektor SP 36 ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

2 listopada 2018r.

2 maja 2019r.

15,16,17. 04.2019 r. – SP 36 ul. Średnia

10,11,12.04. 2019 r. – ul. Żeglarska

8 marca 2019r.

W dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych świetlica będzie czynna w godz. 6.45-16.30 z wyjątkiem:

  • wigilii (24.12.18) – 6.45 -12.00
  • sylwestra (31.12.18) – 6.45 – 14.00

Komentarze są wyłączone.