• Witaj na stronie naszej szkoły - Szkoły Podstawowej nr 36 w Bydgoszczy im. Wincentego Wiernikowskiego.

Aktualności

ROK SZKOLNY 2016/2017

ZEBRANIA Z RODZICAMI 14.IX

DRZWI OTWARTE:  23.XI.

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA: 23.XII – 31.XII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROPOZYCJI OCEN ŚRÓDROCZNYCH: 5.I

WYSTAWIENIE OCEN SEMESTRALNYCH 23.I

RADA PEDAGOGICZNA KLASYFIKACYJNA SEMESTRALNA 24.I.

ZEBRANIA Z RODZICAMI – 26.I

FERIE ZIMOWE 30.I – 12.II

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA: 13.IV. – 18.IV.

DRZWI OTWARTE: 26.IV.

PROPOZYCJE OCEN KOŃCOWOROCZNYCH: 30.V.

WYSTAWIENIE OCEN 13.VI.

RADA PEDAGOGICZNA KLASYFIKACYJNA I ANALITYCZNA: 14.VI.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO:  KL.I-VI: 23.VI.

 

Na podstawie rozporządzenia MENiS z 06.X.2010r. w sprawie organizacji roku szkolnego, dyrektor SP 36 ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

31 PAŹDZIERNIKA 2016r.

2 LISTOPADA 2016r.

22 GRUDNIA 2016r.

2 MAJA 2017r.

16 CZERWCA 2017r.

W tych dniach świetlica pracuje planowo.

 

Komentarze są wyłączone.