• Witaj na stronie naszej szkoły - Szkoły Podstawowej nr 36 w Bydgoszczy im. Wincentego Wiernikowskiego.

    Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości


Aktualności

             Uprzejmie informujemy, iż Centrum Integracji Społecznej na wniosek rodziców naszych uczniów oraz szkoły wyraziło zgodę na zatrudnienie na skrzyżowaniu ul. Saperów i Czołgistów tzw. „Agatki” od 5 listopada 2018r. Działanie wpisuje się w program „Bezpieczna droga” , które jest zadaniem własnym gminy.

Za współpracę inicjatorom – dziękujemy.

ROK SZKOLNY 2018/2019

ZEBRANIA Z RODZICAMI 18.IX (kl. I – VI), 19.IX (kl. VII i VIII oraz III gimnazjum)

DRZWI OTWARTE:  21.XI. (kl. VII i VIII oraz III gimnazjum), 20.XI (kl. I-VI)

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA: 23.XII – 31.XII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROPOZYCJI OCEN SEMESTRALNYCH: 20.XII.2018

WYSTAWIENIE OCEN SEMESTRALNYCH: 4.II.2019

RADA PEDAGOGICZNA KLASYFIKACYJNA SEMESTRALNA 5.II.2019

ZEBRANIA Z RODZICAMI – 13.II (kl. VII, VIII i III gimnazjum), 12.II. (kl.I – VI)

BALE KARNAWAŁOWE  KL. I – III – 20.II w godz. 16.00-18.00, KL. IV – VI – 21.II w godz. 16.00-18.30,

od godz. 15.30 będzie fotograf

FERIE ZIMOWE 14.I – 27.I

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA: 18.IV – 23.IV

EGZAMIN GIMNAZJALNY – 10-12.IV

EGZAMIN VIII KL.: 15-17.IV.

DRZWI OTWARTE: 3.IV – (KL. VII, VIII i III gimnazjum), 4. IV – (kl. I – VI)

PROPOZYCJE OCEN ROCZNYCH: 24.V.

DZIEŃ DZIECKA: 31.v

WYSTAWIENIE OCEN 10.VI.

RADA PEDAGOGICZNA KLASYFIKACYJNA I ANALITYCZNA: 12.VI.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO:   19.VI.

Na podstawie rozporządzenia MENiS z 06.X.2010r. w sprawie organizacji roku szkolnego, dyrektor SP 36 ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

2 listopada 2018r.

2 maja 2019r.

15,16,17. 04.2019 r. – SP 36 ul. Średnia

10,11,12.04. 2019 r. – ul. Żeglarska

8 marca 2019r.

W dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych świetlica będzie czynna w godz. 6.45-16.30 z wyjątkiem:

  • wigilii (24.12.18) – 6.45 -12.00
  • sylwestra (31.12.18) – 6.45 – 14.00

Komentarze są wyłączone.