• Witaj na stronie naszej szkoły - Szkoły Podstawowej nr 36 w Bydgoszczy im. Wincentego Wiernikowskiego.

    Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości


Ewaluacja zewnętrzna

W dniach 23.04.2013 – 6.05.2013 w szkole została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna przez wizytatorów do spraw ewaluacji.

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę

 

W wyniku przeprowadzonej ewaluacji podczas, której badano efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej przyznano następujące noty:

  • analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: B
  • uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności: B
  • uczniowie są aktywni: A
  • respektowane są normy społeczne: B.

Komentarze są wyłączone.