• Witaj na stronie naszej szkoły - Szkoły Podstawowej nr 36 w Bydgoszczy im. Wincentego Wiernikowskiego.

    Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości


Historia

Historia
,,Szkoło! Szkoło!
Gdy cię wspominam,
Tęsknota w serce się wgryza,
Oczy mam pełne łez!”
/J.Tuwim ,,Nad Cezarem”/

Narodziny szkoły i jej organizacja.

Wrzesień 1956- Rozpoczęły się wykopy pod budowę nowej placówki oświatowej przy ul. Średniej 98.
2 IX 1957- Zabrzmiał pierwszy dzwonek dla blisko 600 uczniów, którzy powitali rok szkolny w nowym budynku. Szkoła posiadała 15 izb lekcyjnych, kilka gabinetów przedmiotowych, salę gimnastyczną i świetlicę. Kierownictwo zostało powierzone Edmundowi Karpińskiemu, jego zastępcą mianowano Anielę Niezgodzińską. Nową placówkę oświatowo-wychowawczą oznaczono nr 36. Stała się ona obok już istniejącej SP 32 drugim przybytkiem wiedzy na osiedlu. Mieszkańcy liczyli na to, że będzie ona pełnić również funkcję domu kultury nie tylko dla młodzieży ale i starszych.
1958-63- Zmieniło się otoczenie wokół szkoły. Zasadzono około 100 drzew. Na placu zabaw rodzice zamontowali sprzęt rekreacyjny, urządzono boisko, skocznię a także ogródek. Wiele prac wykonali nauczyciele i uczniowie w ramach czynów społecznych.

Pod patronatem kolejarzy.

1963-1972-Na dalszy rozwój szkoły miała wpływ rozbudowa dzielnicy Jachcice, której mieszkańcami stali się w większości pracownicy kolei. Właśnie to oni objęli opieką szkołę, w której uczyły się ich dzieci. Porozumienie o współpracy podpisały trzy zakłady związane z kolejnictwem:
-Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe;
-Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego;
-Kolejowe Zakłady Łączności;
W tych latach uczniowie SP 36 brali również udział w wielu konkursach. Zdobyli czołowe miejsca wśród najlepszych w regionie, a także w kraju.

Szkoła środowiskowa.

1972-1973-Powstała koncepcja wychowania zintegrowanego, kompleksowego. Do realizacji tego zadania powołano Środowiskową Radę Wychowania. W jej skład weszli przedstawiciele instytucji i organizacji działających na terenie dzielnic: Jachcice i Piaski. Patronat naukowy nad tą inicjatywą objęła WSP w Bydgoszczy, a przede wszystkim prof. Edmund Trempała. A oto niektóre z efektów wspólnej pracy:
1975-1976-Utworzono szkołę ćwiczeń z matematyki w kl.V-VIII dla studentów WSP;
1976-1977-*Otwarto Izbę Pamięci Narodowej;
1977-1978*Zaprezentowano dorobek bydgoskiego szkolnictwa na przykładzie szkół na Jachcicach i Błoniu; podczas konferencji Zespołu Pedagogiki Opiekuńczej PAN;
1979-80-*Oddano do użytku nowoczesne laboratorium do nauki języka rosyjskiego
1981-1982-*Szkoła dostała nagrodę MOiW za wysokie wyniki dydaktyczno-wychowawcze w pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej. Bydgoska prasa poświęciła wiele miejsca SP36 i jej eksperymentom w zakresie pracy środowiskowej. Dyrektor szkoły mgr Edmund Karpiński chętnie dzielił się swoim doświadczeniem z radami pedagogicznymi z innych placówek. Zajmował się także przygotowaniem reprezentacji uczniów do Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Drużyny rowerzystów w latach 1979-84 wielokrotnie zajmowały czołowe miejsca w kraju. W 1981 roku chłopcy z „36” reprezentowali Polskę w Gottwaldowie [Czechosłowacji]. Zajęli tam 2. miejsce. W okresie istnienia szkoły środowiskowej uczniowie zwyciężyli w konkursie przedmiotowym z języka polskiego, fizyki, języka rosyjskiego. Wspaniałe sukcesy odnosił też chór szkolny i zespoły wokalne kierowane przez p. Grażynę i Bożenę Okrasę. 1985-Na emeryturę odszedł dyr. mgr Edmund Karpiński. W SP nr 36 przepracował 28 lat. Młodzież pożegnała również wicedyrektor mgr Krystynę Puckowską. Do 1992 funkcję dyrektora pełnił mgr Grzegorz Nazaruk.

REFORMA OŚWIATY

1992-1993 Po raz pierwszy nowy dyrektor został wyłoniony w drodze konkursu. Komisja wybrała mgr Magdalenę Buschmann. Na jej zastępcę powołano mgr Alinę Kłos. Wkrótce p. dyrektor rozpoczęła starania o przejęcie od WSP budynku dawnej szkoły przy ul. Żeglarskiej. Dzięki pomocy Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Wydziału Oświaty UM budynek wyremontowano i dostosowano do potrzeb najmłodszych uczniów.
1993-1994 Uczniowie kl. I-III rozpoczęli naukę w dawnej siedzibie studentów. Dzięki temu w obu szkołach zajęcia kończyły się znacznie wcześniej.
1995-1996 Zmiana na stanowisku wicedyrektora. Została nim mgr Wiesława Rogowska. Dobiegł końca remont sali gimnastycznej. Odnowiono sufit, ściany oraz podłogę. Młodzież ucieszyła się także z pracowni komputerowej oraz siłowni. Klasy młodsze otrzymały salkę do gimnastyki korekcyjnej. Do corocznego kalendarza imprez i uroczystości wpisano festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka oraz prezentację dorobku szkoły.
1997-2002 Rozpoczęła się druga kadencja dyr. Buschmann. 14 X 1997 świętowano 40 lat istnienia szkoły. Był to również czas kolejnych przeprowadzek. W związku z reformą oświaty i utworzeniem gimnazjów należało budynek przy ul. Żeglarskiej przekazać starszej młodzieży. Nauczanie zintegrowane wróciło do budynku przy ul. Średniej. Dyrektor Buschmann miała zatem pod swoją opieką dwie szkoły. Wicedyrektor w SP 36 została mgr Wiesława Cichowska. W tym okresie wielkich przemian oświatowych sztandar szkoły został uhonorowany odznaką ZBOWiD-u, p. dyrektor otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi. W kwietniu 2001 r. zmarł długoletni dyrektor szkoły Edmund Karpiński.
2002 r. Dyrektor Buschmann została szefową Gimnazjum nr 28, w szkole podstawowej tę funkcję objęła mgr Katarzyna Berka, na swego następcę mianowała mgr Wiesławę Gniewkowską.
Wokół Unii Europejskiej

1.09.2002 – Zakończył się częściowy remont elewacji szkoły. Wymienione zostały drzwi wejściowe i dwa okna.

23.09.2002 – Uczniowie otrzymali podziękowania od Prezydenta Miasta R. Jasiakiewicza za udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2002”

14-16.10.2002 –Ponad 6 tysięcy kartek z bloku rysunkowego (A4) 5 km taśmy klejącej i mnóstwo farb zużyli uczniowie, którzy wzięli udział w biwaku we Wtelnie. Powstała gigantyczna mapa UE wraz z krajami kandydującymi. Wtelno odwiedziło wielu gości, dziennikarzy prasowych i radiowych, była również bydgoska TV3. Uczestnicy biwaku włożyli wiele wysiłku, aby trafić do „Księgi rekordów” Guinnessa.

10.01.03- Naszą szkołę odwiedził brązowy medalista ME Artur Kohutek. Przeprowadził dla grupy uczniów lekcję wychowania fizycznego. Zaczął od rozgrzewki, potem były ćwiczenia rozciągające. Na koniec objaśnił technikę pokonywania płotków. Nie obyło się również bez rozdawania autografów.

4.03.03 – Drużyna z SP 36 otrzymała, przyznane po raz pierwszy, wyróżnienie dla najsympatyczniejszych uczestników turnieju „Biały miś”

21.03.03 – Hucznie i wesoło obchodzono Dzień Europejski. Każda klasa przygotowała prezentację wylosowanego kraju. Były stroje, tańce, potrawy z: Francji, Włoch, Grecji, Hiszpanii…

25.04.03 – W Bydgoszczy odbyła się impreza pn. „Parada Schumana”. Uczniowie naszej szkoły, występując w strojach starożytnych Greków, wykazali się znakomitą wiedzą o krajach UE.

8.05.03 – Myślimy o przyszłości, nie zapominamy o przeszłości. Uczniowie wraz z nauczycielką historii wzięli udział w uroczystości pod pomnikiem poległych i pomordowanych mieszkańców Jachcic

19.05.03 – Uroczyste pożegnanie nauczycieli odchodzących na emeryturę: p. B. Dombrowską-Pietrzykowską i p. M. Hypszera.

1.09.03 – Powitanie nowych nauczycieli: p. E. Talaśka (j. angielski), p. D. Ździarska (świetlica), p. W. Parszyk (plastyka), p. M. Jaskuła (przyroda)

17.10.03 – Prezydent Miasta Konstanty Dombrowicz osobiście pasował dzieci z rocznika 96 na uczniów kl. I

  1. 11.03 – Ukazał się pierwszy numer gazetki pt. „Szkolne graffiti”

19.12.03 – Redaktorki gazetki szkolnej zostały zaproszone do Urzędu Miasta. Przeprowadziły wywiad z Prezydentem Bydgoszczy.

6.03.04 – Uczeń kl. VI c Mateusz Rapicki zajął I miejsce w etapie wojewódzkim Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych.

11.03.04 – Zapadła decyzja o utworzeniu nowej pracowni internetowej. W zestawie przewidzianym przez MENiS znajdzie się: 10 stanowisk z dostępem do Internetu, serwer, komputer przenośny i wideoprojektor. (Przewidywany czas dostawy sprzętu do szkoły to rok szkolny 2005/2006).

29.03.04 – Uczniowie i nauczyciele  przystąpili do programu „Czytające szkoły”

 

Jesteśmy w Unii Europejskiej.

 

4.05 –6.05.04 – Przystąpienie Polski do UE uczniowie uczcili konkursami i gazetkami związanymi z tak ważnym dla Polski wydarzeniem, np. „Moje miejsce w Unii”.

  1. – 13.05.04 – W szkole trwał „Niebieski tydzień”. Policjanci i pracownicy Straży Miejskiej uczyli, jak uchronić się przed grożącymi niebezpieczeństwami.

1.06.04 – Zamiast lekcji tego dnia odbywały się zawody sportowe, pokazy tańca towarzyskiego i dyskotekowego. Festyn zakończył się loterią fantową, w której każdy los wygrywał.

21.06.04 – O tym, że jesteśmy w UE przypominały kolory pożegnalnych dekoracji i biretów uczniów klas 6. Najlepsi otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe. Na uroczystości obecni byli: prof. Jerzy Dyszak – dr hab. Akademii Bydgoskiej, językoznawca oraz Wiesław Trzeciakowski – red. naczelny „Kwartalnika Akademickiego”, wydawanego przez AB. Nr 2/2004r. był w dużej części poświęcony naszej szkole.

W lutym 2007r. Dyrektorem naszej szkoły z konkursu została pani Izabela Grzegorowska, od tego momentu następowały dalsze pozytywne dla szkoły zmiany. Po wielu latach udało się zdobyć środki na remont sali gimnastycznej, korytarzy, doprowadzenie ciepłej  wody w toaletach, instalację nowoczesnego oświetlenia,  postawienie brakującej części ogrodzenia boiska, budowę Miasteczka Ruchu Drogowego. Szkoła w ramach programu rządowego otrzymała tablice interaktywne oraz środki na doposażenie sal dydaktycznych dla klas I-III w ramach „Radosnej Szkoły”. Od lutego 20011r. w szkole dla klas IV-VI prowadzony jest dziennik elektroniczny. Dzięki władzom Bydgoszczy możliwa była modernizacja sal przedmiotowych (sala języka angielskiego).

Komentarze są wyłączone.