• Witaj na stronie naszej szkoły - Szkoły Podstawowej nr 36 w Bydgoszczy im. Wincentego Wiernikowskiego.

  Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości


„Jesteśmy gośćmi na Olimpie”

Sprawozdanie z przebiegu międzyszkolnego konkursu mitologicznego

                 19 kwietnia br. w naszej szkole odbył się finał międzyszkolnego konkursu mitologicznego „Jesteśmy gośćmi na Olimpie”. O laur zwycięzcy rywalizowało siedem trzyosobowych drużyn: SP nr 16, trzy zespoły ze SP nr 18, SP nr 32, SP nr 66 oraz drużyna gospodarzy. Uczniowie musieli się zmierzyć z zadaniami teoretycznymi i praktycznymi. Rywalizację rozpoczęli od rozwiązania testu wiedzy z mitologii greckiej. Następnie były zadania wymagające od uczestników umiejętności redakcyjnych, zdolności logicznego myślenia oraz kojarzenia  i konfrontowania wiedzy dotyczącej starożytnej Grecji ze współczesnymi odniesieniami. Sporo emocji i wrażeń, zarówno wśród finalistów konkursu, nauczycieli, jak i przybyłych na spotkanie gości wywołały scenki rodzajowe, do których uczniowie musieli się wcześniej przygotować. Powszechny podziw budziły nie tylko umiejętności sceniczne uczniów, ale także starannie  i pomysłowo wykonane stroje, rekwizyty i elementy scenografii.

Komisja konkursowa – zanim ogłosiła werdykt – zgodnie przyznała, że wszystkie dzieci biorące udział w konkursie reprezentowały wysoki poziom wiedzy i były bardzo dobrze przygotowane.

Gratulujemy uczestnikom mitologicznych potyczek – pasjonatom  starożytnej Hellady. Jednocześnie pragniemy złożyć serdecznie podziękowania nauczycielom, którzy sprawowali nad uczniami merytoryczną opiekę,                           a organizatorom służyli pomocą w czasie finałowych rozgrywek.

Oto lista laureatów i uczniów wyróżnionych:

I miejsceSzkoła Podstawowa nr 32:

Zofia Tomaszewska, Dominik Tyralski, Amelia Gaca

Opiekun: Pani Anna Panic – Komorowska

 

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 36:

Anna Laska, Nina Gniot, Sebastian Burchardt

Opiekun: Pani Ewa Tarczewska – Gozdek

 

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 16:

Anna Kuhn, Weronika Polewska, Wioletta Rapacz

Opiekun: Pani Katarzyna Kożuchowska

 Wyróżnienia:

Szkoła Podstawowa nr 18:

Tobiasz Pliszka, Marta Przybysz, Michalina Górska

Opiekun: Pani Hanna Bokiej

 

Szkoła Podstawowa nr 66:

Mateusz Kurek, Mateusz Leszczyński, Miłosz Obrębski

Opiekun: Pani Hanna Chmielewska

Dyplomy udziału otrzymali:

 Adam Pietras, Alicja Reszka, Monika Mikołajczak, Maria Sierek, 

          Anna Zielińska, Maria Gościńska ze Szkoły Podstawowej nr 18

Opiekun: Pani Hanna Bokiej

     Lista uczniów zakwalifikowanych do finału międzyszkolnego konkursu

„Jesteśmy gośćmi na Olimpie”

Szkoła Podstawowa nr 18, opiekun: Pani Hanna Bokiej

 I grupa: Tobiasz Pliszka, Marta Przybysz, Michalina Górska (klasa 5C)

II grupa: Adam Pietras, Alicja Reszka, Monika Mikołajczak (klasa 5B)

III grupa: Maria Sierek, Anna Zielińska, Maria Gościńska ( klasa 5A)

Szkoła Podstawowa nr 16, opiekun: Pani Katarzyna Kożuchowska

Anna Kuhn

Weronika Polewska

Wioletta Rapacz (uczennice klasy 6)

 Szkoła Podstawowa nr 32, opiekun: Pani Anna Panic – Komorowska

Zofia Tomaszewska

Dominik Tyralski (uczniowie klasy 4)

 Szkoła Podstawowa nr 66, opiekun: Pani Hanna Chmielewska

Mateusz Kurek

Mateusz Leszczyński

Miłosz Obrębski (uczniowie klasy 6)

 Szkoła Podstawowa nr 36

Nina Gniot ( uczennica klasy 6)

Anna Laska (uczennica klasy 5)

Sebastian Burchardt ( uczeń klasy 6)

 

Szkoła Podstawowa nr 36 w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udziału  w międzyszkolnym konkursie humanistyczny

Jesteśmy gośćmi na Olimpie

I Cele konkursu:

 1. Zainteresowanie uczniów literaturą i kulturą antyczną.
 2. Wdrażanie młodzieży do samokształcenia.
 3. Stwarzanie możliwości rywalizacji i osiągnięcia sukcesu.
 4. Doskonalenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

II Przebieg konkursu:

Konkurs jest dwuetapowy i przeznaczony dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej.

    I etap: szkoły zgłaszają trzyosobowy zespół, który przygotowuje prezentację multimedialną wykonaną w programie PowerPoint (do 12 slajdów) na temat: „Życie codzienne w starożytnej Grecji” (podczas przygotowywania prezentacji można wziąć pod uwagę następujące elementy: literatura, teatr, rzeźba, moda, sport, kuchnia, rozrywki itp.)*

 1. każda praca powinna być nagrana na płytę i opatrzona w kartę informacyjną zawierającą następujące dane:

– tytuł pracy,  
– imiona i nazwiska uczniów wchodzących w skład zespołu, klasa,
– imię i nazwisko opiekuna,
– nazwa i adres szkoły.

* prace przechodzą na własność organizatora;

 1. b) prezentację wraz z KARTĄ ZGŁOSZENIA należy dostarczyć na adres szkoły – organizatora (Szkoła Podstawowa nr 36 Średnia 98 85 – 544 Bydgoszcz z dopiskiem: Międzyszkolny konkurs humanistyczny) do 14 marca br.;

II etap – FINAŁ:

 1. a) zespoły zakwalifikowane do II etapu zostaną poinformowane o powyższym fakcie drogą elektroniczną do 21marca;
 2. b) II etap konkursu odbędzie się w szkole organizatora 19 kwietnia o godz. 15.30 (czas trwania konkursu ok.2 godz.) i będzie się składał z części teoretycznej oraz praktycznej;
 3. c) na finał uczestnicy przygotowują scenkę teatralną (3 – 4 min.) w oparciu o mitologię grecką;
 4. d) finalistów obejmuje wskazany niżej materiał;
 5. e) uczniów będzie oceniała komisja powołana przez organizatorów.
 • Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian:

* Narodziny świata,

* Bogowie olimpijscy,

* Bogowie ziemscy,

* Królestwo morza,

* Królestwo piekieł,

* Bohaterowie: Herakles, Tezeusz, Dedal i Ikar, Tantalos, Syzyf.

 • Podręczniki do języka polskiego i historii  oraz podstawowa znajomość programów Office Publisher i PowerPoint.

Komentarze są wyłączone.