• Witaj na stronie naszej szkoły - Szkoły Podstawowej nr 36 w Bydgoszczy im. Wincentego Wiernikowskiego.

  Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości


„Jesteśmy gośćmi na Olimpie”

WYNIKI  KONKURSU MITOLOGICZNEGO 2020

Komisja konkursowa na podstawie nadesłanych prac wyłoniła zwycięzców trzeciej edycji międzyszkolnego konkursu mitologicznego „Jesteśmy gośćmi na Olimpie”.

Poniżej przedstawiamy werdykt jury:

 I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 66, nagrodzeni uczniowie: Julia Różańska, Martyna Kwintera, Lena Koralewska

II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 31, nagrodzeni uczniowie: Wiktoria Cyra, Cyprian Kania, Mateusz Walther

III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 66, nagrodzeni uczniowie: Wiktoria Pędzińska, Antonina Grecka, Kinga Obrębska

Wyróżnienie: Szkoła Podstawowa nr 60, nagrodzeni uczniowie: Konrad Białys, Jan Złotkowski, Kacper Głowik.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Ze względów sanitarno – epidemiologicznych nagrody zostaną przekazane w następnym roku szkolnym w najbliższym bezpiecznym terminie.

Organizatorzy:

Aleksandra Gawryszewska

Małgorzata Grot – Rapicka

Ewa Tarczewska – Gozdek

DRUGA EDYCJA

15 maja 2019r. w naszej szkole przy ulicy Średniej 98 odbył się finał drugiej edycji międzyszkolnego konkursu mitologicznego Jesteśmy gośćmi na Olimpie. O laur zwycięzcy walczyły trzyosobowe drużyny z siedmiu bydgoskich placówek: Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 30, Szkoła Podstawowa nr 31, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 46 oraz zespół gospodarzy. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 46. Drudzy na podium byli reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 31, a tuż za nimi uplasowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 32. Drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 4 oraz ze Szkoły Podstawowej nr 36 otrzymały wyróżnienia. Pozostali zdobyli zaszczytne dyplomy udziału w konkursie. Wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom wiedzy o starożytnej Helladzie. Wykazali się kreatywnością i wrażliwością estetyczną. Przygotowali piękne stroje, w których wystąpili. Konkurs upłynął w atmosferze twórczej pracy i wspaniałej zabawy.  Organizatorzy składają gratulacje i wyrazy uznania wszystkim uczestnikom mitologicznych potyczek oraz serdeczne podziękowania opiekunom za ich wsparcie i merytoryczną opiekę nad wychowankami. Do zobaczenia za rok!

Sprawozdanie z przebiegu międzyszkolnego konkursu mitologicznego

                 19 kwietnia br. w naszej szkole odbył się finał międzyszkolnego konkursu mitologicznego „Jesteśmy gośćmi na Olimpie”. O laur zwycięzcy rywalizowało siedem trzyosobowych drużyn: SP nr 16, trzy zespoły ze SP nr 18, SP nr 32, SP nr 66 oraz drużyna gospodarzy. Uczniowie musieli się zmierzyć z zadaniami teoretycznymi i praktycznymi. Rywalizację rozpoczęli od rozwiązania testu wiedzy z mitologii greckiej. Następnie były zadania wymagające od uczestników umiejętności redakcyjnych, zdolności logicznego myślenia oraz kojarzenia  i konfrontowania wiedzy dotyczącej starożytnej Grecji ze współczesnymi odniesieniami. Sporo emocji i wrażeń, zarówno wśród finalistów konkursu, nauczycieli, jak i przybyłych na spotkanie gości wywołały scenki rodzajowe, do których uczniowie musieli się wcześniej przygotować. Powszechny podziw budziły nie tylko umiejętności sceniczne uczniów, ale także starannie  i pomysłowo wykonane stroje, rekwizyty i elementy scenografii.

Komisja konkursowa – zanim ogłosiła werdykt – zgodnie przyznała, że wszystkie dzieci biorące udział w konkursie reprezentowały wysoki poziom wiedzy i były bardzo dobrze przygotowane.

Gratulujemy uczestnikom mitologicznych potyczek – pasjonatom  starożytnej Hellady. Jednocześnie pragniemy złożyć serdecznie podziękowania nauczycielom, którzy sprawowali nad uczniami merytoryczną opiekę,                           a organizatorom służyli pomocą w czasie finałowych rozgrywek.

Oto lista laureatów i uczniów wyróżnionych:

I miejsceSzkoła Podstawowa nr 32:

Zofia Tomaszewska, Dominik Tyralski, Amelia Gaca

Opiekun: Pani Anna Panic – Komorowska

 

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 36:

Anna Laska, Nina Gniot, Sebastian Burchardt

Opiekun: Pani Ewa Tarczewska – Gozdek

 

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 16:

Anna Kuhn, Weronika Polewska, Wioletta Rapacz

Opiekun: Pani Katarzyna Kożuchowska

 Wyróżnienia:

Szkoła Podstawowa nr 18:

Tobiasz Pliszka, Marta Przybysz, Michalina Górska

Opiekun: Pani Hanna Bokiej

 

Szkoła Podstawowa nr 66:

Mateusz Kurek, Mateusz Leszczyński, Miłosz Obrębski

Opiekun: Pani Hanna Chmielewska

Dyplomy udziału otrzymali:

 Adam Pietras, Alicja Reszka, Monika Mikołajczak, Maria Sierek, 

          Anna Zielińska, Maria Gościńska ze Szkoły Podstawowej nr 18

Opiekun: Pani Hanna Bokiej

     Lista uczniów zakwalifikowanych do finału międzyszkolnego konkursu

„Jesteśmy gośćmi na Olimpie”

Szkoła Podstawowa nr 18, opiekun: Pani Hanna Bokiej

 I grupa: Tobiasz Pliszka, Marta Przybysz, Michalina Górska (klasa 5C)

II grupa: Adam Pietras, Alicja Reszka, Monika Mikołajczak (klasa 5B)

III grupa: Maria Sierek, Anna Zielińska, Maria Gościńska ( klasa 5A)

Szkoła Podstawowa nr 16, opiekun: Pani Katarzyna Kożuchowska

Anna Kuhn

Weronika Polewska

Wioletta Rapacz (uczennice klasy 6)

 Szkoła Podstawowa nr 32, opiekun: Pani Anna Panic – Komorowska

Zofia Tomaszewska

Dominik Tyralski (uczniowie klasy 4)

 Szkoła Podstawowa nr 66, opiekun: Pani Hanna Chmielewska

Mateusz Kurek

Mateusz Leszczyński

Miłosz Obrębski (uczniowie klasy 6)

 Szkoła Podstawowa nr 36

Nina Gniot ( uczennica klasy 6)

Anna Laska (uczennica klasy 5)

Sebastian Burchardt ( uczeń klasy 6)

 

Szkoła Podstawowa nr 36 w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udziału  w międzyszkolnym konkursie humanistyczny

Jesteśmy gośćmi na Olimpie

I Cele konkursu:

 1. Zainteresowanie uczniów literaturą i kulturą antyczną.
 2. Wdrażanie młodzieży do samokształcenia.
 3. Stwarzanie możliwości rywalizacji i osiągnięcia sukcesu.
 4. Doskonalenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

II Przebieg konkursu:

Konkurs jest dwuetapowy i przeznaczony dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej.

    I etap: szkoły zgłaszają trzyosobowy zespół, który przygotowuje prezentację multimedialną wykonaną w programie PowerPoint (do 12 slajdów) na temat: „Życie codzienne w starożytnej Grecji” (podczas przygotowywania prezentacji można wziąć pod uwagę następujące elementy: literatura, teatr, rzeźba, moda, sport, kuchnia, rozrywki itp.)*

 1. każda praca powinna być nagrana na płytę i opatrzona w kartę informacyjną zawierającą następujące dane:

– tytuł pracy,
– imiona i nazwiska uczniów wchodzących w skład zespołu, klasa,
– imię i nazwisko opiekuna,
– nazwa i adres szkoły.

* prace przechodzą na własność organizatora;

 1. b) prezentację wraz z KARTĄ ZGŁOSZENIA należy dostarczyć na adres szkoły – organizatora (Szkoła Podstawowa nr 36 Średnia 98 85 – 544 Bydgoszcz z dopiskiem: Międzyszkolny konkurs humanistyczny) do 14 marca br.;

II etap – FINAŁ:

 1. a) zespoły zakwalifikowane do II etapu zostaną poinformowane o powyższym fakcie drogą elektroniczną do 21marca;
 2. b) II etap konkursu odbędzie się w szkole organizatora 19 kwietnia o godz. 15.30 (czas trwania konkursu ok.2 godz.) i będzie się składał z części teoretycznej oraz praktycznej;
 3. c) na finał uczestnicy przygotowują scenkę teatralną (3 – 4 min.) w oparciu o mitologię grecką;
 4. d) finalistów obejmuje wskazany niżej materiał;
 5. e) uczniów będzie oceniała komisja powołana przez organizatorów.
 • Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian:

* Narodziny świata,

* Bogowie olimpijscy,

* Bogowie ziemscy,

* Królestwo morza,

* Królestwo piekieł,

* Bohaterowie: Herakles, Tezeusz, Dedal i Ikar, Tantalos, Syzyf.

 • Podręczniki do języka polskiego i historii  oraz podstawowa znajomość programów Office Publisher i PowerPoint.

Komentarze są wyłączone.