• Witaj na stronie naszej szkoły - Szkoły Podstawowej nr 36 w Bydgoszczy im. Wincentego Wiernikowskiego.

  Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości


Konkurs „TALENT SHOW”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „TALENT SHOW”

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 36 w Bydgoszczy.

Cele konkursu:

 • Popularyzacja działań artystycznych w szkole
 • Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego
 • Rozwijanie kreatywności uczniów
 • Rozwijanie zainteresowań
 • Umożliwienie prezentacji swoich pasji

Postanowienia ogólne:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej oraz klas II i III oddziałów gimnazjalnych, którzy chcą zaprezentować swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent.
 2. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub plastyczną (piosenka, taniec, przemówienie, kabaret, iluzja, plakat, orgiami, rzeźba itp.).
 3. Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się w dniu 25 maja 2018 roku o godz. 16.30 na terenie naszej szkoły.

Kategorie wiekowe

– IV – V szkoła podstawowa

– VI – VII szkoła podstawowa

– II – III gimnazjum

 1. Do konkursu dopuszczone zostają jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu uczestników konkursu oraz publiczności.
 2. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swój talent.
 3. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut, w przypadku wystąpień indywidualnych i grup do 3 osób. Dopuszcza się prezentacje dłuższe, 8 minutowe w przypadku wystąpień grup powyżej 3 osób prezentujących treści kabaretowe lub małe formy teatralne.
 4. W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu, a wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub zespołem. Akompaniament może być nagrany na płycie CD, opatrzonej imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem.
 5. Uczestnicy konkursu mają obowiązek dostarczyć niezbędne pomoce do swojego występu (akompaniament, plakat, rzeźbę itp.) przed konkursem. W przeciwnym wypadku występ może być niedopuszczony do udziału w konkursie.
 6. W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów, tańców oraz wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów.
 7. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności według przyznanych wcześniej kolejnych numerów.
 8. Występ każdego uczestnika zapowiada osoba prowadząca konkurs.
 9. Talenty uczestników oceniać będzie jury złożone z wybranych nauczycieli i przedstawicieli uczniów.
 10. Jury przyznaje punkty za każdy występ w skali 0 do 5.
 11. Wszyscy uczestnicy konkursu zobowiązani są przynieść pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział oraz publikację jego zdjęcia, imienia i nazwiska na stronie internetowej szkoły.
 12. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 11 maja 2018 roku. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesyłać na adres email: kamila2819@wp.pl lub na adres szkoły

Szkoła Podstawowa nr 36

Ul. Żeglarska 67

85- 529 Bydgoszcz  

Dodatkowe informacje można uzyskać u organizatorów:

 1. Hanuszek 793-587-766 oraz K. Steltmann 502-532-008

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU „MAM TALENT”

Do dnia 11 maja 2018

 Imię i  nazwisko uczestnika lub imiona i nazwiska członków grupy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa grupy, jeśli dotyczy

…………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko opiekuna oraz numer kontaktowy

………………………………………………………………………………………………….

Nazwa reprezentowanej placówki

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

 

Grupa wiekowa ………………………………………………………………………………

Kategoria – właściwe podkreśl

 • Talent sceniczny
 • Talent muzyczny
 • Talent plastyczny

Krótki opis występu:

 

 

 

 

 

Czas:

Komentarze są wyłączone.