• Witaj na stronie naszej szkoły - Szkoły Podstawowej nr 36 w Bydgoszczy im. Wincentego Wiernikowskiego.

  Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości


Konkurs grafiki komputerowej „PLAKAT REKLAMOWY”

Z przyjemnością informujemy, że zakończył się międzyszkolny  konkurs grafiki komputerowej „Plakat reklamowy mojej ulubionej książki” .

Komisja konkursowa, w składzie Jolanta Rydzewska, Kamila Steltmann, wyróżniła najciekawsze prace. Lista osób wyróżnionych:

 1. Alex Kosecki klasa 7 opiekun  rodzic  Ewa Kosecka SP nr 15  z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
 2. 7s Kajetan Rafiński Szkoły Podstawowej nr 4 Wyzwolenia 4 opiekun Małgorzata Jakutowicz
 3. 7s Amelia Wasielewska Szkoły Podstawowej nr 4 Wyzwolenia 4 opiekun Małgorzata Jakutowicz
 4. 5D Nikodem Gerus Szkoły Podstawowej nr 4 Wyzwolenia 4 opiekun Małgorzata  Jakutowicz
 5. Plakat Reklamowy  Ania  Laska 7a SP36 opiekun Jolanta Rydzewska

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział. Po powrocie do szkoły zostaną rozwiezione dyplomy i podziękowania.

Szkoła Podstawowa nr 36 w Bydgoszczy 
ogłasza Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej

„PLAKAT REKLAMOWY”   

Zapraszamy uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie  grafiki komputerowej PLAKAT REKLAMOWY – polecanej książki.

Termin składania prac:24 kwietnia 2020

Zgłoszenia: Szkoła Podstawowa nr 36 w Bydgoszczy ul. Żeglarska 67

Cele konkursu:

 • kształtowanie podstawowych umiejętności stosowania technik komputerowych w tworzeniu publikacji graficznych,
 • rozpowszechnianie wartościowej literatury wśród młodzieży,
 • pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata
 • popularyzacja Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

Informacje o konkursie

Informacje o konkursie są publikowane na stronie internetowej: www.sp36.8p.pl

Wymogi formalne

 Prace konkursowe wykonywane są, samodzielnie w edytorze grafiki,  rozmiar prac A4.  Każdy              z uczestników przesyła jedną pracę, którą musi wydrukować i wysłać na adres

Szkoła Podstawowa nr 36 w Bydgoszczy ul. Żeglarska 67

 Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o ilość uczniów z danej szkoły biorących udział w konkursie. Organizatorzy nie zwracają prac!

Nadesłane prace pozostaną w zbiorach szkoły, a nagrodzone wzbogacą galerię szkolną. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów realizacji zadań wynikających z postępowania w sprawie niniejszego wniosku na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako „RODO”

Każda praca musi zawierać opis według wzoru:

Imię i nazwisko, klasa, telefon kontaktowy, opiekun, szkoła.

Przebieg konkursu  Ogłoszenie konkursu – 27 kwietnia 2020 roku na stronie internetowej : www.sp36.8p.pl

 Wszystkie prace będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Szczegółowych informacji udzielają: mgr Jolanta Rydzewska, mgr Kamila Steltmann, tel. 523272006

Konkursy dla klas VI – VIII

Szkoła Podstawowa nr 36 w Bydgoszczy 
ogłasza 

Zapraszamy uczniów klas szóstych i siódmych do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie  grafiki komputerowej PLAKAT REKLAMOWY – polecanej książki.

Termin:28 kwietnia 2019

Zgłoszenia: Szkoła Podstawowa nr 36 w Bydgoszczy ul. Żeglarska 67

Cele konkursu:

Cele konkursu związane są z stosowaniem technik komputerowych w tworzeniu publikacji graficznych, poprzez wykorzystanie podstawowych umiejętności związanych z grafiką wektorową          i rastrową. Prace konkursowe mają zawierać treści służące reklamie wybranej książki, którą uczniowie chcieliby polecić innym.

Informacje o konkursie

Informacje o konkursie są publikowane na stronie internetowej: www.gim28bydgoszcz.edupage.org,

www.sp36.8p.pl

Wymogi formalne

 Prace konkursowe wykonywane są, samodzielnie w edytorze grafiki,  rozmiar prac A4.  Każdy              z uczestników przesyła jedną pracę, którą musi wydrukować i wysłać na podany wyżej adres. Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o ilość uczniów z danej szkoły biorących udział w konkursie. Organizatorzy nie zwracają prac!

Nadesłane prace pozostaną w zbiorach szkoły, a nagrodzone wzbogacą galerię szkolną. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych    z późniejszymi zmianami.

 

Każda praca musi zawierać opis według wzoru:

Imię i nazwisko, klasa, telefon kontaktowy, opiekun, szkoła.

Przebieg konkursu

 Ogłoszenie konkursu – 19 kwietnia 2018 roku na stronie internetowej : www.gim28bydgoszcz.edupage.org, www.sp36.8p.pl

 Wszystkie prace będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 Szczegółowych informacji udzielają: mgr Jolanta Rydzewska, mgr Kamila Steltmann,

WYNIKI KONKURSU

I miejsce KAROL MARSZAŁ SP nr 31

II miejsce MARTA KLISZEWSKA  SP nr 58

III miejsce ZOFIA WALDOWSKA SP nr 2

wyróżnienie KACPER IGLEWSKI SP nr 58

 wyróżnienie Klaudia Pawlak SP 65

wyróżnienie Kornelia Kicińska SP 65 

wyróżnienie Iga Miętkowska

Nagrody zostaną dostarczone do szkół do 9.05.2018r.

 

Konkursy dla klas szóstych i siódmych

Szkoła Podstawowa nr 36 w Bydgoszczy ogłasza 

KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ „PLAKAT REKLAMOWY”

Zapraszamy uczniów klas szóstych i siódmych do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie  grafiki komputerowej PLAKAT REKLAMOWY – polecanej książki.

Termin:15 kwietnia 2018

 Zgłoszenia: Szkoła Podstawowa nr 36 w Bydgoszczy ul. Żeglarska 67

Cele konkursu:

Cele konkursu związane są z stosowaniem technik komputerowych w tworzeniu publikacji graficznych, poprzez wykorzystanie podstawowych umiejętności związanych z grafiką wektorową          i rastrową. Prace konkursowe mają zawierać treści służące reklamie wybranej książki, którą uczniowie chcieliby polecić innym.

Informacje o konkursie

Informacje o konkursie są publikowane na stronie internetowej: www.gim28bydgoszcz.edupage.org,

www.sp36.8p.pl

Wymogi formalne

 Prace konkursowe wykonywane są, samodzielnie w edytorze grafiki,  rozmiar prac A4.  Każdy              z uczestników przesyła jedną pracę, którą musi wydrukować i wysłać na podany wyżej adres. Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o ilość uczniów z danej szkoły biorących udział w konkursie. Organizatorzy nie zwracają prac!

Nadesłane prace pozostaną w zbiorach szkoły, a nagrodzone wzbogacą galerię szkolną. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych    z późniejszymi zmianami.

 Każda praca musi zawierać opis według wzoru:

Imię i nazwisko, klasa, telefon kontaktowy, opiekun, szkoła.

Przebieg konkursu

Ogłoszenie konkursu – 19 kwietnia 2018 roku na stronie internetowej : www.gim28bydgoszcz.edupage.org, www.sp36.8p.pl

 Wszystkie prace będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Szczegółowych informacji udzielają: mgr Jolanta Rydzewska, mgr Kamila Steltmann,

Komentarze są wyłączone.