• Witaj na stronie naszej szkoły - Szkoły Podstawowej nr 36 w Bydgoszczy im. Wincentego Wiernikowskiego.

  Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości


EDB

16 – 20. 03.2020

Temat: Komunikacja interpersonalna

Zapamiętaj:

 • Komunikacja interpersonalna to wymiana informacji między co najmniej dwiema osobami na poziomie emocjonalnym i werbalnym.
 • Aby komunikacja interpersonalna była skuteczna, należy okazywać rozmówcy zainteresowanie, utrzymywać z nim kontakt wzrokowy, potakiwać, dopytywać lub parafrazować jego wypowiedź.
 • Bariery komunikacyjne to czynniki, których nie da się w pełni wyeliminować.
 • Norma społeczna to ogólnie przyjęty przez społeczeństwo zbiór zasad i reguł postępowania.
 • Umiejętność funkcjonowania w grupie jest ważna dla rozwoju każdego człowieka.
 • Umiejętności życiowe to umiejętności umożliwiające człowiekowi pozytywne zachowania przystosowawcze, dzięki którym może skutecznie radzić sobie z zadaniami i wyzwaniami dnia codziennego.
 • Umiejętności interpersonalne służą utrzymywaniu dobrych relacji z innymi ludźmi.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów pozwala na radzenie sobie z problemami w życiu.
 • Umiejętność podejmowania decyzji w sposób konstruktywny jest jedną z ważniejszych umiejętności życiowych.
 • Myślenie – zarówno twórcze, jak i krytyczne – ułatwia podejmowanie decyzji oraz rozwiązywanie problemów.
 • Samoświadomość to zdolność do poznawania samego siebie, swojego charakteru, własnych mocnych i słabych stron.
 • Empatia ułatwia rozpoznawanie emocji i uczuć innych osób.
 • Umiejętność radzenia sobie z emocjami i stresem wiąże się z umiejętnością rozpoznania momentu i przyczyn pojawienia się danych stanów emocjonalnych i właściwe nimi kierowanie.

Zadania  – proszę przesłać na emaila – kamila2819@wp.pl

 1. Wyjaśnij, dlaczego umiejętność komunikowania się z ludźmi jest bardzo ważna.
 2. Wymień czynniki ułatwiające komunikowanie się. Omów czynnik, który twoim zdaniem ma największy wpływ na komunikację interpersonalną. Uzasadnij swoje zdanie.
 3. Podaj przykład komunikatu werbalnego i komunikatu niewerbalnego. Wyjaśnij, jak w danej wypowiedzi łączą się (i uzupełniają) oba typy komunikatu.
 4. Wymień trzy największe dla ciebie bariery komunikacyjne. W jaki sposób możesz je wyeliminować?
 5. Wyjaśnij, na czym polega aktywne słuchanie. Zademonstruj wspólnie z kolegą lub z koleżanką, jak należy aktywnie słuchać.
 6. Wyjaśnij, jak rozumiesz pojęcie normy społecznej. Podaj przykład norm obowiązujących w szkole.
 7. Jak myślisz, czy życie bez określenia norm byłoby możliwe?
 8. Wymień trzy umiejętności życiowe, nad którymi chcesz w tym roku szczególnie popracować. Wyjaśnij, w jaki sposób będziesz je rozwijać (udoskonalać). Co zamierzasz w tym celu zrobić?

Podaję również kod dla poszczególnych klas na stronie wsipnet.pl

8a  KOD – 4I7K-8A-EDB

8b KOD – 4I7K- 8B-EDB

8c KOD – 4I7K-8C-EDB

Komentarze są wyłączone.