• Witaj na stronie naszej szkoły - Szkoły Podstawowej nr 36 w Bydgoszczy im. Wincentego Wiernikowskiego.

    Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości


Historia

KLASY 4 – 6 i KLASA 7A

POMYSŁOJADEK – nauka online

Adres: http://pomyslojadeksp36.blogspot.com/

WAŻNE!

Zgodnie z rekomendacją MEN do kontaktu  z uczniami w ramach zajęć z języka polskiego i historii wykorzystywany będzie dziennik elektroniczny (kontakt bezpośredni z rodzicem i uczniem oraz bezpośrednie przekazywanie, wyjaśnianie, prowadzenie indywidualne każdego ucznia) oraz mailing do rodziców.

Klasa 7b – historia (praca online)

Nauczyciel – Dawid Szymkus

Zadania klasy:

  1. Przewodniczący klasy stworzy grupę w aplikacji „Messenger” pod nazwą „Historia 7b” i włączy do niej wszystkich uczniów z klasy
  2. Uczniowie potwierdzą odebranie wiadomości od n-la

Zadanie 1. (dla wszystkich)

Treść: Uzupełnij ćwiczenia z historii do tematu (30 – Zakończenie I WŚ)

Termin oddania: Pierwszy poniedziałek po powrocie do szkoły

Zadanie 2. (dla wszystkich)

Treść: Wykonaj plakat przedstawiający I Wojnę Światową – format A3, (grafiki, rysunki, schematy, mapki, flagi, oś czasu). Na plakacie powinno znaleźć się dużo informacji o wydarzeniu: Państwa Trójprzymierza i Trójporozumienia, przyczyny, skutki, przebieg, fronty IWŚ, Daty, najważniejsze bitwy, sprawa polska podczas IWŚ, Konferencja pokojowa

Termin: Pierwszy poniedziałek po powrocie do szkoły

Termin kontrolny: 23.03 – przesłać zdjęcie wykonanego plakatu, bądź rozpoczętej pracy

Zadanie 3 (dla zainteresowanych) – osób, które otrzymały ocenę niedostateczną z historii na I semestr bądź chcą/muszą napisać/poprawić zaległy sprawdzian z historii)

Treść: Ustal z n-lem termin, zakres oraz formę zaliczenia materiału z I semestru

Termin: niezwłocznie po założeniu grupy w aplikacji Messenger

Zadanie 4 (dla chętnych)

Treść: Stwórz quiz na platformie Kahoot na temat I WŚ (Tytuł : IWŚ7b-nazwisko, 20 pytań, grafika tytułowa, grafiki do każdego pytania

Termin: do 27.03 (wysłać potwierdzenie wykonania na messengera

Klasa 8abc – historia (praca online)

Nauczyciel – Dawid Szymkus

Zadania klasy:

  1. Przewodniczący klasy stworzy grupę w aplikacji „Messenger” pod nazwą „Historia 8abc” i włączy do niej wszystkich uczniów z klasy
  2. Uczniowie potwierdzą odebranie wiadomości od n-la

Zadanie 1. (dla wszystkich)

Treść: Uzupełnij ćwiczenia z historii do tematu (28 – PRL pod rzędami Gierka)

Termin oddania: Pierwsza lekcja historii po powrocie do szkoły

Zadanie 2. (dla wszystkich)

Treść: Wykonaj prezentację multimedialną dotyczącą konfliktu zbrojnego na świecie po II WŚ –

  1. każdy wykonuje inną wg następującego schematu: do nr z dziennika przypisany jest określony konflikt (patrz poniżej) – prezentacje w programie Power Point, Prezi bądź inny darmowy.

1.Wojna w Korei

11.IIWojna w Zatoce Perskiej

2.Wojna w Wietnamie

12.Wojna sześciodniowa

3.Wojna w Afganistanie79

13.Wojny w Czeczeni

4.Wojna w Afganistanie02

14.Wojna domowa w Somalii

5.Rozpad Jugosławii

15.Ludobójstwo w Rwandzie

6.Kryzys Kubański

16.Ludobójstwo w Srebrenicy

7.Blokada Berlina

17. Rzeź Ormian

8.Rozpad ZSRR

18.Wojna w Syrii

9.Wojna z Irakiem

19.Zamach na Word Trade Center

10.I wojna w Zatoce Perskiej

20.Zamach w Biesłanie

 

21.Zamach na papieża JPII

 

  1. W prezentacji powinny znaleźć się: zdjęcia, grafiki, wykresy, flagi, dowódcy, strony konfliktu, przyczyny, przebieg, zakończenie, skutki, broń itd.
  2. Wielkość prezentacji: co najmniej 10 stron

Termin: 27.03 – wysyłamy pracę bądź link do niej na messengera

Zadanie 3 (dla zainteresowanych – osób, które otrzymały ocenę niedostateczną z historii na I semestr bądź chcą/muszą napisać/poprawić zaległy sprawdzian)

Treść: Ustal z n-lem termin, zakres oraz formę zaliczenia materiału

Termin: niezwłocznie po założeniu grupy w aplikacji Messenger

Zadanie 4 (dla chętnych)

Treść: Stwórz quiz na platformie Kahoot na temat wybranego konfliktu zbrojnego na świecie po IIŚ (Tytuł : Konflikt zbrojny-nazwisko, 20 pytań, grafika tytułowa, grafiki do każdego pytania

Termin: do 27.03 (wysłać potwierdzenie wykonania na messengera)

 

 

 

Komentarze są wyłączone.