• Witaj na stronie naszej szkoły - Szkoły Podstawowej nr 36 w Bydgoszczy im. Wincentego Wiernikowskiego.

    Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości


WOS

Klasa 8abc – wos (praca online)

Nauczyciel – Dawid Szymkus

Zadania klasy:

  1. Przewodniczący klasy stworzy grupę w aplikacji „Messenger” pod nazwą „Wos 8abc” i włączy do niej wszystkich uczniów z klasy
  2. Uczniowie potwierdzą odebranie wiadomości od n-la

Zadanie 1. (dla wszystkich)

Treść: Dokończ/zacznij od nowa tworzenie gry planszowej na temat: Zagrożenia współczesnego świata.

– pracę wykonujemy w tych samych składach osobowych w jakich rozpoczęliśmy je na lekcji

– format pracy: co najmniej arkusz a3

– pracę wykonujemy osobno zachowując kwarantannę (jeden planszę, drugi kartki z zadaniami, trzeci grafiki i ozdoby, które zostaną przyklejone do pracy po powrocie do szkoły

– zadania w grupie rozdzielamy między sobą

– osoby których nie było na lekcji zgłoszą się przez aplikację do n-la celem przydzielenia osób do grupy

Termin oddania: Pierwsza lekcja WOS po powrocie do szkoły

Zadanie 3 (dla zainteresowanych – osób, które otrzymały ocenę niedostateczną z wos na I semestr bądź chcą/muszą napisać/poprawić zaległy sprawdzian)

Treść: Ustal z n-lem termin, zakres oraz formę zaliczenia materiału

Termin: niezwłocznie po założeniu grupy w aplikacji Messenger

Zadanie 4 (dla chętnych)

Treść: Stwórz quiz na platformie Kahoot na temat Zagrożeń współczesnego świata (Tytuł : Zagrożenia świata-nazwisko, 20 pytań, grafika tytułowa, grafiki do każdego pytania

Termin: do 27.03 (wysłać potwierdzenie wykonania na messengera)

 

Komentarze są wyłączone.