Szanowni Państwo,

Rada Rodziców uprzejmie informuje, że istnieje możliwość dokonywania wpłat bezpośrednich przez Rodziców na konto Rady Rodziców – PKO BP 1 Oddział w Bydgoszczy nr konta 41 1020 1462 0000 7202 0018 7112. Aby taka wpłata została prawidłowo zaewidencjonowana na koncie klasy, w tytule przelewu musi być wskazane imię i nazwisko dziecka oraz klasa której dotyczy wpłata. Jednocześnie zachęcamy do uiszczania deklarowanych kwot, ponieważ zostają one ujęte w preliminarzu Komitetu Rodzicielskiego. Informujemy również, że całkowita kwota przypadająca na klasę, jest w 50% do dyspozycji klasy. Pozostała część przeznaczona jest na organizowane przez szkołę i Samorząd szkolny konkursy, bale karnawałowe, Dzień Sportu itp.

 

 

 

Nasza placówka edukacyjna

uczestniczy w programie:

 

,,1 % PODATKU DLA PLACÓWKI TWOJEGO DZIECKA”

prowadzonym przez Fundację POMOC SZKOLE

 

Zgodnie z  Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych,  podatnik może kwotę równą 1 % przekazać z naliczonego podatku na wskazany cel  pożytku publicznego w rocznych deklaracjach rozliczeniowych PIT. Zebrane w ten sposób środki finansowe pozwolą nam na  zakup ciekawych programów i pomocy do zajęć z dziećmi w naszej placówce. Korzystając z takiej możliwości środki przekazane przez członków rodziny dziecka lub znajomych wrócą do nas poprzez Fundację w postaci zakupu i przekazaniu nam zamówionych artykułów i materiałów. Dlatego prosimy w stosownej rubryce w deklaracji PIT podać dane:

 

KRS: 0000264687

W rubryce celu  szczegółowego prosimy wskazać naszą

placówkę:

 

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Wincentego Wiernikowskiego

ul. Średnia 98

85-544 Bydgoszcz

Nazwa i adres

 

Zmieniony (Wtorek, 28 Styczeń 2014 16:35)