• Witaj na stronie naszej szkoły - Szkoły Podstawowej nr 36 w Bydgoszczy im. Wincentego Wiernikowskiego.

    Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości


Okulary dla Afryki

Zbieramy okulary ze szkłami z każdą wadą wzroku. Na misje do Afryki jadą okuliści i wolontariusze, którzy będą dopasowywać okulary potrzebującym. Proszę, jeśli ktoś ma niepotrzebne okulary, to może się podzieli?

Okulary proszę przynosić do końca września. Można przekazywać przez wychowawców klas.

pedagog szkolny

                                                    Dominika Klapka

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH W SPRAWIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami odnośnie egzaminu ósmoklasisty pod linkiem:

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_osmoklasisty/Informacje_o_egzaminie/2020_05_20_Informacja_E8.pdf

oraz z procedurami obowiązującymi w naszej szkole pod poniższymi linkami:

Procedury egzamin

Oświadczenie rodzica

 

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 1 W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W obecnej sytuacji epidemiologicznej szkoła nie organizuje zebrań z rodzicami nowych klas 1 w roku szkolnym 2020/2021.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami w poniższym linku.

KLASY PIERWSZE – INF. OGÓLNE – KLIKNIJ

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo!

W związku z możliwością wznowienia zajęć opiekuńczych od 25.05.20 na terenie naszej placówki (opublikowane zostały odpowiednie dokumenty MEN, GIS i MZ) chcielibyśmy zapytać Państwa, czy istnieje taka potrzeba w naszym środowisku lokalnym. Przypominamy, że w dalszym ciągu na terenie naszego kraju nadal pozostaje ogłoszony stan epidemii związany z zakażeniem virusem SARS-CoV-2, obowiązuje nas także Rozporządzenie MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dyrektorzy w dalszym ciągu zapewniają realizację podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość). Możliwość uruchomienia takich zajęć niesie za sobą wprowadzenie olbrzymiego reżimu sanitarnego. To nie tylko odpowiednia dezynfekcja powierzchni szkolnych, przeliczenie 4 metrów kwadratowych na dziecko, stosowanie płynów odkażających, rękawiczek, masek, ale również, a może przede wszystkim;  ograniczanie aktywności sprzyjającej kontaktowi między dziećmi, zachowanie dystansu między nimi co najmniej 1,5 m, mierzenie temperatury, systematyczna obserwacja stanu zdrowia podopiecznych…Wszystkie te działania zapewne nie wpłyną na komfort pracy zarówno dzieci, jak i pracowników placówki. Wdrożenie procedur w zakresie bezpieczeństwa nie jest łatwe, realizacja wytycznych z jednostek nadrzędnych jeszcze trudniejsze, a możliwości naszej placówki: dostosowanie świetlicy, szatni, sal, jednym słowem cała infrastruktura (znacie ją Państwo), niewielkie. Prosimy o zapoznanie się z pismem „Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna”. Jeżeli Państwo nie może dalej sprawować opieki nad dzieckiem, nie macie  możliwości realizowania pracy zawodowej zdalnie i w związku z tym wyrażacie zgodę na uczestnictwo swojego dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszej placówki , prosimy zgłosić to wychowawcy klasy lub wychowawcy świetlicy (należy wówczas wypisać odpowiednie oświadczenie oraz podać godziny, w których dziecko będzie w świetlicy).
Od 25 maja dla klas ósmych, a od 1 czerwca dla uczniów pozostałych klas,  szkoła zapewni możliwość konsultacji oraz korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej. Warunkiem korzystania z zajęć będzie spełnienie wysokiego rygoru higienicznego w szkole, określonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia. W przypadku zainteresowania konsultacjami po otrzymaniu dokumentów od rodziców ustalę termin zasady konsultacji z nauczycielami w szkole.
W przypadku wystąpienia u ucznia czy nauczyciela  niepokojących oznak sugerujących zakażenie koronawirusem, podobnie jak na innych zajęciach, konsultacje będą natychmiast przerwane, a osoba trafi do pomieszczenia izolującego od innych. Zostanie wszczęta procedura reagowania na sytuacje podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19. Rodzic dziecka będzie zobowiązany natychmiast przybyć do szkoły. Stosowne dokumenty będą dostępne u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły.
Zainteresowane osoby złożą odpowiednie dokumenty do dnia 21.05.20 w dyżurce szkoły.

Z poważaniem
Jacek Wojciechowski

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkól_-_konsultacje_z_nauczycielami_w_szkole

Wytyczne_GIS,_MZ_i_MEN_dla_szkół_podstawowych_-_edukacja_wczesnoszkolna

Rekomendacje_GIS_-_zajęcia_rewalidacyjne

DZIEŃ TELEFONÓW ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Drodzy opiekunowie!

17 maja jest Dniem Telefonów Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, pragnę przypomnieć o tej bezpłatnej i dostępnej dla wszystkich formie pomocy:

https://fdds.pl/co-robimy/pomagamytelefonicznie/

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111

działa codziennie 24 godziny na dobę

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w Sprawie Bezpieczeństwa Dzieci

 800 100 100

działa pn-pt w godz.8.00 – 15.00

Jednocześnie mam nadzieję, że ani nasze dzieci, ani my dorośli nie będziemy musieli z tej formy korzystać zbyt często.

Dominika Klapka

Webinarium dla rodziców

Drodzy rodzice!

Wielu z Was boryka się z problemem zbyt dużej ilości czasu, który Wasze dzieci spędzają używając nowych technologii cyfrowych.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia bardzo ciekawego wykładu socjologa, wykładowcy akademickiego dr Macieja Dębskiego. 

Link do webinaru dla rodziców 12.05 godz. 15.00: https://youtu.be/68cvKg7U8UM

Czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób o nią zadbać? – webinarium dla rodziców

Nowa Era

dr Maciej Dębski

Więcej informacji: WEBINARIUM

Informacja dla rodziców i uczniów

W związku z przesunięciem egzaminów ósmoklasisty z dni 21, 22, 23.04.2020 stają się one normalnymi dniami nauki zaś ewentualne nowe terminy egzaminów staną się dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych i prowadzona będzie tylko działalność opiekuńcza.

 

Jacek Wojciechowski

Informacja dla uczniów klas VIII

Od dzisiaj czyli 16.03.20 zawsze o godzinie 900 na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku będą publikowane zadania dla klas VIII przygotowujące do egzaminu. Będą to zadania z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego. Ponadto o godzinie 1500 każdego dnia podawane będą rozwiązania tych zadań.
Zadania można pobierać wchodząc na adres www.oke.gda.pl i następnie klikając na zakładkę Zadania powtórkowe VIII klasa.

Powodzenia