• Witaj na stronie naszej szkoły - Szkoły Podstawowej nr 36 w Bydgoszczy im. Wincentego Wiernikowskiego.

    Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 – budynek przy ul. Średniej (klasy 1 – 6)

Harmonogram dnia:

L.P.

CZAS (1 GODZ.) ZAPLANOWANY DLA DANEJ KLASY

WEJŚCIE PRZY SALI GIMN.

WEJŚCIE GŁÓWNE

WEJŚCIE PRZY KUCHNI

PRZERWA NA DEZYNFEKCJĘ

1

8.30 – 9.30

6 a *

4 a **

6 b ***

9.30 – 10.00

2

10.00 – 11.00

5 a *

3 a **

5 b ***

11.00 – 11.30

3

11.30 – 12.30

2 a *

3 b **

2 b ***

12.30 – 13.00

4

13.00 – 14.00

1 b *

1 a **

1 c ***

14.30 – 15.00

INFORMACJE DODATKOWE:

* Uczniowie odbierający świadectwa i kierują się do WEJŚCIA PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ, wchodzą bramą parkingu,  idąc przez parking po lewej stronie, okrążając budynek sali gimnastycznej i ustawiają się w odpowiedniej odległości od siebie (min. 2 m) wzdłuż linii na boisku, która obowiązywała

w czasie przerw szkolnych klasy 4 -6, odbierają świadectwa i niezwłocznie udają się tą samą drogą do domu.

**Uczniowie odbierający świadectwa i nagrody wchodzą na teren szkoły bramką główną i od razu ustawiają się naprzeciw WEJŚCIA GŁÓWNEGO w odpowiedniej odległości od siebie (min. 2 m.) tak, aby ruch w kierunku pozostałych WEJŚĆ mógł przebiegać płynnie, bez zakłóceń po odbiorze świadectw tą samą drogą niezwłocznie udają się do domu.

***Uczniowie odbierający świadectwa i nagrody  kierują się do WEJŚCIA PRZY KUCHNI, wchodzą bramą od strony świetlicy szkolnej, idąc prawą stroną, okrążając świetlicę i budynek szkolny od strony kuchni i ustawiają się w odpowiedniej odległości od siebie (min, 2 m.) wzdłuż linii na boisku, która obowiązywała w czasie przerw szkolnych klasy 1 -3, odbierają świadectwa i niezwłocznie udają się tą samą drogą do domu.

                   Uczniowie, którzy odbiorą świadectwo (może nagrodę) kierują się od razu do wyjścia ze szkoły.                                                     

           Proszę pamiętać, że w obecnej sytuacji zakończenie roku szkolnego 2019/2020 musi

odbywać się sprawnie, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Niestety, nie może być uścisków, kwiatów itp. Sądzę, że wszyscy to rozumieją – nie tylko nauczyciele, ale i rodzice oraz opiekunowie.

Zachowanie bezpiecznej odległości między uczniami, przestrzeganie czasu przeznaczonego dla danej klasy, dezynfekcja co godzinę,  budzi nadzieję, że ten rok szkolny zakończy się bezpiecznie dla nas wszystkich.

Rodzic decyduje o odbiorze świadectwa przez ucznia – jeżeli nie wyraża zgody uczeń może odebrać świadectwo z sekretariatu po uprzednim kontakcie z wychowawcą

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 – budynek przy ul. Żeglarskiej (klasy 7 – 8)

Harmonogram dnia:

Godz.

klasa

Miejsce odbioru świadectwa

800-900

8A

Sala gimnastyczna

900-930

Wietrzenie i dezynfekcja

 

930-1030

8B

Sala gimnastyczna

1030-1100

Wietrzenie i dezynfekcja

 

1100-1200

8C

Sala gimnastyczna

1200-1230

Wietrzenie i dezynfekcja

 

1230-1330

7A

wejście główne

1230-1330

7B

wejścia przy boisku szkolnym

Każdy uczeń klasy 8 przychodzi z własnym długopisem.

Klasy ósme wchodzą do budynku szkoły według procedur z egzaminu ósmoklasisty. Każdy uczeń po otrzymaniu świadectwa i złożeniu podpisów wychodzi z Sali gimnastycznej i udaje się do domu.
Klasa 7A odbiera świadectwa z wejścia głównego, nauczyciel ustawiony jest w drzwiach wejściowych do szkoły, klasa 7B odbiera świadectwa z wejścia przy boisku szkolnym. Uczniowie stosują odległość 2m od siebie po odbiorze świadectwa udają się do domu. Przestrzegania reżimu sanitarnego dopilnowuje obsługa.
 Rodzic decyduje o odbiorze świadectwa przez ucznia – jeżeli nie wyraża zgody uczeń może odebrać świadectwo z sekretariatu po uprzednim kontakcie z wychowawcą.
Proszę pamiętać, że w obecnej sytuacji zakończenie roku szkolnego 2019/2020 musi odbywać się sprawnie, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Niestety, nie może być uścisków, kwiatów itp. Sądzę, że wszyscy to rozumieją – nie tylko nauczyciele, ale i rodzice oraz opiekunowie.

Zachowanie bezpiecznej odległości między uczniami, przestrzeganie czasu przeznaczonego dla danej klasy, dezynfekcja co godzinę,  budzi nadzieję, że ten rok szkolny zakończy się bezpiecznie dla nas wszystkich.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca 2019 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

Cała społeczność szkolna wzięła udział w uroczystym apelu. Pani dyrektor oraz nauczyciele serdecznie pogratulowali uczniom sukcesów. Wręczono nagrody uczniom oraz podziękowania dla rodziców za wsparcie działań szkolnych procentujących podnoszeniem jakości pracy szkoły.

Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice pożegnali wieloletniego pracownika naszej szkoły, odchodzącą na emeryturę Panią wicedyrektor Wiesławę Gniewkowską, dziękując za lata pracy, trud i poświęcenie.

Pani Wiesławie Gniewkowskiej życzymy, aby nowy etap w życiu stał się początkiem realizacji pasji, na które do tej pory brakowało czasu, spełnienia marzeń, samych szczęśliwych chwil i  dużo zdrowia.

ŻYCZYMY UDANYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI!

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 19.06.

klasy I – VI o godz. 10.00 w budynku przy ul. Średniej

klasy VII o godz. 8.00 w budynku przy ul. Żeglarskiej

klasy VIII i III gimnazjum o godz. 9.00 w budynku przy ul. Żeglarskiej

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca 2018r., ważny moment w życiu uczniowskim, podsumowanie wyników całorocznej pracy .

Pożegnaliśmy również Panią Alicję Goncerzewicz, odchodzącą na emeryturę.